Om Advokatfirman

Jag har som mål att informera, hjälp och stötta Dig som har behov av juridisk kompetens och erfarenhet.

Jag åtar mig ärenden där jag företräder Dig som utsatts för brott och Dig som är misstänkt för brott. Jag företräder Dig som behöver råd och hjälp i familjerättsliga ärenden. Jag företräder Dig i alla lägen.

Läs mer under fliken Brottmål
Läs mer under fliken Familjerätt

I fliken Rättsområden kan Du läsa mer om Brottmål och Familjerätt.

Välkommen att kontakta en advokat med lång erfarenhet, gedigen kunskap och stort engagemang.

Välkommen att kontakta mig via epost eller telefon.

 

Vid vårt första samtal diskuterar Du och jag hur vi på bästa sätt går vidare i ärendet.